Inkomstenbelasting

Iedereen die daartoe een uitnodiging ontvangt van de belastingdienst is verplicht tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. In de praktijk blijkt dat het voor veel mensen een hele opgave is om deze juist in te vullen. Wij zijn altijd op de hoogte van de meeste belangrijke wijzigingen op belastinggebied, zodat u zich aan de regels houdt en geen voordelen laat liggen.

Wie moet aangifte doen?

De meeste particulieren en alle ondernemers moeten jaarlijks aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Iedereen die daartoe een uitnodiging ontvangt van de belastingdienst is verplicht tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. Als u geen uitnodiging (meer) ontvangt, maar u verwacht dat u inkomstenbelasting terug moet ontvangen, dan kunt u alsnog verzoeken om de uitnodiging. Desgewenst kunnen wij dat ook voor u doen. Hetzelfde geldt voor als u verwacht te moeten betalen. Als u geen uitnodiging (meer) ontvangt, maar u verwacht een bedrag te moeten betalen. Ook dan moet u een verzoek indienen voor een uitnodiging. Dit raden wij ten zeerste aan en kunnen u uiteraard ook hierbij helpen.

Wanneer moet aangifte gedaan worden?

De aangifte inkomstenbelasting moet in principe vóór 1 april van het volgende jaar ingediend zijn. Voor de aangifte 2015 is dat (eenmalig) verruimd tot 1 mei 2016. Indien u uw aangifte laat doen door een belastingconsulent, kunt u desgewenst gebruik maken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dit moet aangevraagd zijn vóór 1 april van het volgende jaar. Mocht u gebruik willen maken van deze uitstelregeling, dan moet de aangifte vóór 1 mei van het jaar daarop ingediend te zijn. De aangifte inkomstenbelasting 2016 bijvoorbeeld moet dan vóór 1 mei 2018 ingediend zijn. Bij ons kunt u gebruik maken van de uitstelregeling belastingconsulenten. Neem hierover gerust contact met ons op.

Waarom uitbesteden?

Velen ervaren de aangifte inkomstenbelasting als een vervelende verplichting. Dat komt vaak doordat het niet de meest eenvoudige aangelegenheid is. De wetten en regels veranderen daarnaast ook nog regelmatig. De voordelen van het uitbesteden van een aangifte inkomstenbelasting zijn de volgende:

1. Wij zijn als belastingadviseur aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en te allen tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op belastinggebied, wat resulteert in het volledig benutten van de voordelen.
2. Wij voor u in de gaten wanneer het weer tijd is om aangifte te doen en herinneren u hier tijdig aan.
3. Desgewenst kunt u gebruik maken van het uitstel voor belastingconsulenten.
4. Wij kunnen op basis van uw aangifte desgewenst adviseren op vrijwel alle gebieden, zoals het al dan niet aflossen van een hypotheek, schenkingen, pensioen etc.

Uitbesteden

Wilt u uw aangifte(n) inkomstenbelasting aan ons uitbesteden? Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken. Neem contact met ons op of maak een afspraak via onderstaande button.
Afspraak