Inkomstenbelasting

Iedereen die daartoe een uitnodiging ontvangt van de belastingdienst is verplicht tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. In de praktijk blijkt dat het voor veel mensen een hele opgave is om deze juist in te vullen. Wij zijn altijd op de hoogte van de meeste belangrijke wijzigingen op belastinggebied, zodat u zich aan de regels houdt en geen voordelen laat liggen.

Wie moet aangifte doen?

Iedereen die daartoe een uitnodiging ontvangt van de belastingdienst is verplicht tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. Dat zijn de meeste particulieren en alle ondernemers. Als u geen uitnodiging (meer) ontvangt, maar u verwacht dat u inkomstenbelasting terug moet ontvangen, dan kunt u alsnog verzoeken om de uitnodiging. Desgewenst kunnen wij dat ook voor u doen. Hetzelfde geldt voor als u verwacht te moeten betalen maar geen uitnodiging (meer) ontvangt. Dit raden wij ten zeerste aan en kunnen u uiteraard ook hierbij helpen.

Wanneer moet aangifte gedaan worden?

De aangifte inkomstenbelasting moet in eerste instantie uiterlijk 1 april van het volgende jaar ingediend zijn. Indien u uw aangifte door ons laat indienen, dan kunt u desgewenst gebruik maken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dit moet u (eenmalig) uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar aan ons doorgegeven hebben. Indien u gebruik maakt van de uitstelregeling, dan moet de aangifte voor 1 mei van het jaar daarop ingediend te zijn.

Waarom uitbesteden?

Velen ervaren de aangifte inkomstenbelasting als een vervelende verplichting. Dat komt vaak doordat het niet de meest eenvoudige aangelegenheid is. Daarnaast veranderen de wetten en regels zeer regelmatig. Wij zijn als belastingadviseur aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en te allen tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op belastinggebied. Dit resulteert in het volledig benutten van de voordelen en het voorkomen van problemen met de Belastingdienst. Wij houden voor u in de gaten wanneer het weer tijd is om aangifte te doen en herinneren u hier tijdig aan. Desgewenst kunt u gebruik maken van het uitstel voor belastingconsulenten. Wij kunnen op basis van uw aangifte desgewenst adviseren op vrijwel alle gebieden, zoals het al dan niet aflossen van een hypotheek, schenkingen, pensioen etc.

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Wilt u uw aangifte(n) inkomstenbelasting aan ons uitbesteden? Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken. Als administratiekantoor, bedrijfsadviseur en belastingadviseur zijn wij te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij maken graag een afspraak met u op ons kantoor in Berkel en Rodenrijs.

Maak een afspraak   Bereken uw tarief