Vennootschapsbelasting

Elke BV of NV moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting doen. In sommige gevallen geldt dit ook voor verenigingen en stichtingen. Dat is de belasting die de onderneming moet betalen over de winst. Ook deze belastingsoort is onderworpen aan veel wetten en regels. Daardoor kan de aangifte ingewikkeld zijn. Als kantoor hebben wij ruim 20 jaar ervaring als accountantskantoor (dus niet meer actief als zodanig) en ruim 16 jaar als erkend Register Belastingadviseur (RB) (2007-heden). De meeste kennis hierover hebben wij dus in huis.

Wat is vennootschapsbelasting?

Iedere BV en NV moet aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Vennootschapsbelasting is belasting dat wordt betaald over het belastbare resultaat. Het belastbare resultaat is de (commerciële) winst na fiscale correcties, minus eventuele verrekenbare verliezen. De regels en wetten veranderen zeer regelmatig en kunnen zeer ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan deelnemingen en investeringsaftrek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De aangifte vennootschapsbelasting is zeker niet de meest eenvoudige aangelegenheid. Het berekenen van het belastbare bedrag is al onderworpen aan veel wetten en regels. De wetten en regels veranderen daarnaast ook zeer regelmatig. De voordelen van het uitbesteden van een aangifte vennootschapsbelasting aan een belastingadviseur zijn de volgende:

  1. Wij zijn als belastingadviseur aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en te allen tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op belastinggebied, wat resulteert in het volledig benutten van de voordelen.
  2. Wij voor u in de gaten wanneer het weer tijd is om aangifte te doen en herinneren u hier tijdig aan.
  3. Desgewenst kunt u gebruik maken van het uitstel voor belastingconsulenten.
  4. Wij kunnen op basis van uw aangifte desgewenst adviseren op vrijwel alle gebieden, zoals fiscale eenheden en willekeurige afschrijvingen.