Vennootschapsbelasting

Elke BV of NV moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting doen. In sommige gevallen geldt dit ook voor verenigingen en stichtingen. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst minus de verrekenbare verliezen.

Wat is vennootschapsbelasting?

Iedere BV en NV moet aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Vennootschapsbelasting is belasting dat wordt betaald over het belastbare bedrag, dat is de (commerciële) winst na fiscale correcties, minus de verrekenbare verliezen. De regels en wetten veranderen zeer regelmatig en kunnen zeer ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan deelnemingen en investeringsaftrek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De aangifte vennootschapsbelasting is zeker niet de meest eenvoudige aangelegenheid. Het berekenen van het belastbare bedrag is al onderworpen aan veel wetten en regels. De wetten en regels veranderen daarnaast ook zeer regelmatig. De voordelen van het uitbesteden van een aangifte vennootschapsbelasting aan een belastingadviseur zijn de volgende:

  1. Wij zijn als belastingadviseur aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en te allen tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op belastinggebied, wat resulteert in het volledig benutten van de voordelen.
  2. Wij voor u in de gaten wanneer het weer tijd is om aangifte te doen en herinneren u hier tijdig aan.
  3. Desgewenst kunt u gebruik maken van het uitstel voor belastingconsulenten.
  4. Wij kunnen op basis van uw aangifte desgewenst adviseren op vrijwel alle gebieden, zoals fiscale eenheden en willekeurige afschrijvingen.