Ondernemers

1Wanneer moet mijn aangifte inkomstenbelasting ingediend zijn?
De aangifte inkomstenbelasting moet in principe vóór 1 april van het volgende jaar ingediend zijn. Voor de aangifte 2015 is dat (eenmalig) verruimd tot 1 mei 2016.

Indien u uw aangifte laat doen door een belastingconsulent, kunt u desgewenst gebruik maken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dit moet aangevraagd zijn vóór 1 april van het volgende jaar.

Mocht u gebruik willen maken van deze uitstelregeling, dan moet de aangifte vóór 1 mei van het jaar daarop ingediend te zijn. De aangifte inkomstenbelasting 2016 bijvoorbeeld moet dan vóór 1 mei 2018 ingediend zijn.

Bij ons kunt u gebruik maken van de uitstelregeling belastingconsulenten. Neem hierover gerust contact met ons op.

Zie ook: Kan ik uitstel krijgen voor mijn aangifte inkomstenbelasting?

2Kan ik uitstel krijgen voor mijn aangifte inkomstenbelasting?
Voor sommigen is uitstel voor het doen van aangifte gunstig. Bij ons kunt u desgewenst gebruik maken voor de uitstelregeling belastingconsulenten.

Het is echter mogelijk dat dit verzoek voor u geweigerd wordt door de Belastingdienst. Zij hanteren hierbij de volgende criteria:

 1. U heeft op tijd aangifte 2014 gedaan. Het uitstel wordt verleend.
 2. U heeft niet of te laat aangifte 2014 gedaan én heeft op tijd aangifte 2013 en 2012 gedaan. Het uitstel wordt verleend.
 3. U heeft niet of te laat aangifte 2014 gedaan én heeft niet of te laat aangifte 2013 en/of 2012 gedaan. Het uitstel wordt niet verleend.
3Hoe kan ik een MT940-bestand downloaden van mijn bank?
ING Bank
 1. Log in op Internetbankieren.
 2. Kies voor het tabblad 'Betalen' bovenin.
 3. Kies vervolgens voor het tabblad 'Downloaden'.
 4. Selecteer de bankrekening waarvan je het MT940-bestand wilt downloaden en de data van de mutaties die je wilt downloaden.
 5. Kies bij bestandsformaat voor 'MT940 IBAN'.
 6. Klik vervolgens op 'Download'.
ABN AMRO
 1. Log in op Internet Bankieren.
 2. Kies in het menu 'tools' voor 'mutaties'.
 3. Selecteer de betreffende rekening(en). De geselecteerde rekeningen herkent u aan een blauwe achtergrond.
 4. Als u 'vanaf datum laatste download' kiest, dan downloadt u de mutaties van de datum vanaf de datum van de laatste download tot de dag van vandaag.
 5. Wilt u een andere periode downloaden? Kies dan 'van … tot …'. Bij 'van' vult u de gewenste datum in waar vanaf u de mutaties wilt downloaden. Deze datum kan uiterlijk 18 maanden in het verleden liggen. Bij 'tot' wordt standaard de huidige datum ingevuld. Wilt u een andere datum? Dan kunt u dit veranderen. Deze datum mag niet in de toekomst liggen.
 6. Kies in welk formaat u de mutaties wilt opslaan: XLS, PDF, TXT, MT940 of CAMT.053.
Rabobank
 1. Log in op Internetbankieren.
 2. Kies in het menu voor 'Betalen & Sparen'
 3. Kies in de linkerkolom voor '> Downloaden transacties'
 4. Selecteer 'Transacties op datum van specifieke rekeningen'
 5. Kies voor bestandsformaat MT940 Structured (.swi)
 6. Selecteer de datum vanaf en tot en met.
 7. Selecteer de desbetreffende rekening(en).
 8. Download.
4Hoe kan ik een boekhoudkoppeling leggen tussen Yuki en mijn bank?
Yuki heeft in een samenwerking met de ING Bank, de ABN AMRO, de Rabobank en de Knab Bank een service ontwikkeld om het nog gemakkelijker te maken om je boekhouding dagelijks bij te werken. De service voorziet erin dat Yuki namens jou elke ochtend de laatste banktransacties bij de bank ophaalt en ze klaar zet voor verwerking door onze BackOffice. Op die manier is je bank in Yuki dagelijks bij en kun je dus veel nauwkeurig sturen op het betaalgedrag van je klanten.

Zo vraag je de koppeling aan

ING Bank
Activeer onderaan deze pagina de service in Yuki. Als u onze klant bent dan doen wij dit voor u. Aan het activeren zelf zijn geen kosten verbonden. Je dient ook bij de ING aan te geven dat je de boekhoudkoppeling wilt activeren. Dit doe je door onderstaande stappen te doorlopen:

1. Log in op Mijn ING Zakelijk

2. In het onderste menu ga je naar de link ‘koppeling boekhoudpakket’(via: Gegevens en Instellingen)

3. Kies voor 'Aanvragen' en selecteer hier ‘Yuki’ en klik op 'Aanvragen/wijzigen'

4. Je komt nu op de landingspagina van Yuki. Hier log je in met jouw Yuki inloggegevens

5. Vink het selectievakje 'Transacties' aan en klik op bewaren

6. Bevestig de aanvraag met de ING TAN code en ga akkoord met de voorwaarden.

Klik hier voor de instructievideo

Na het aanvragen kan het tot maximaal 24 uur in beslag nemen alvorens de koppeling actief is. Je hoeft dan zelf niets meer te doen.

ABN AMRO
1. Activeer de service in Yuki. Als u onze klant bent dan doen wij dit voor u. Aan het activeren zelf zijn geen kosten verbonden.

2. Ga vervolgens naar de website van ABN AMRO (https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/betalen/boekhoudkoppeling/f_aanvragen.html) om de koppeling ook hier te activeren. Je krijgt dan toegang tot een online formulier bij ABN AMRO waar je de bank kunt vragen de transacties dagelijks klaar te zetten, zodat Yuki deze kan ophalen.

3. Verzend het formulier. U krijgt per mail een brief. Onderteken deze brief en stuur deze op naar het adres dat vermeld staat op de brief.

Die procedure kan tot maximaal 2 weken in beslag nemen. Onze ervaring is dat dit korter duurt. Je hoeft dan zelf niets meer te doen. ABN AMRO geeft aan Yuki door wanneer de koppeling is geactiveerd.

Rabobank
 1. Activeer de service in Yuki. Als u onze klant bent dan doen wij dit voor u. Aan het activeren zelf zijn geen kosten verbonden. Als u Rabo Internetbankieren Professional hebt, dan is ook het ophalen van de mutaties kosteloos.
 2. Log in bij Rabo Internetbankieren (Professional)
 3. Ga naar 'Betalen & Sparen'
 4. Klik op 'Online Boekhoudpakket' in het menu (links)
 5. Selecteer bij Boekhoudpakket 'YUKI'
 6. Klik op 'Rekeningen onderhouden'
 7. Log in bij Yuki met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
 8. Zet het vinkje bij 'Transacties' aan
 9. Bevestig met de Random Reader

Klik hier voor de instructievideo

Knab Bank
Je dient bij Yuki en de Knab bank aan te geven dat je de boekhoudkoppeling wilt activeren. Dit doe je door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Activeer onderaan deze pagina de service in Yuki. Als u onze klant bent dan doen wij dit voor u.
 2. Log hierna in op je persoonlijke Knab Bank omgeving
 3. Ga onderin het menu naar ‘Betalen’ en klik vervolgens op ‘Boekhoudpakket koppelen’
 4. Selecteer Yuki als boekhoudpakket
 5. Vervolgens dien je in te loggen in Yuki om de koppeling te bevestigen
 6. Bevestig tot slot de koppeling met je Knab Bankpas en Cardreader
Die procedure kan tot maximaal 2 weken in beslag nemen. Onze ervaring is dat dit korter duurt. Je hoeft dan zelf niets meer te doen.
5Waarom is een goede financiële administratie van belang?
 1. Uw eigen voordeel Met een goed bijgehouden administratie hebt u snel de beschikking over de cijfers en resultaten van uw onderneming om inzicht te krijgen in uw kosten, uw omzet en uw winst. Aan de hand hiervan kunt u inspelen op ontwikkelingen en uw activiteiten eventueel bijstellen.
 2. De wettelijke plicht Uw administratie vormt de basis van uw aangiften. Wij moeten deze aangiften snel en goed kunnen controleren. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, kan dat vervelende gevolgen hebben. De Belastingdienst zal dan zelf uw omzet en winst vaststellen en de verschuldigde belasting berekenen. Als u het niet eens bent met die berekening, dan zult u zelf moeten bewijzen dat de berekening onjuist is. Dit heet 'omkering van bewijslast'.
 3. Fiscale voordelen Als u duidelijke overzichten hebt van uw aan- en verkopen, zult u uw aangifte omzetbelasting juist kunnen invullen. Met een goede administratie kunt u aanspraak maken op voordelige regelingen, zoals de kleineondernemersregeling voor de btw.
6Mijn aangifte inkomstenbelasting is te laat ingediend, wat nu?
U krijgt altijd eerst een herinnering, als u daar niet op reageert een aanmaning. In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet doen. Als uw aangifte na die termijn bij de belastingdienst binnenkomt, krijgt u een boete.
7Wanneer moet ik belastingrente over inkomstenbelasting betalen?
Uw aangifte vóór 1 april ingediend U betaalt doorgaans geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarover u belastingaangifte doet. De Belastingdienst garandeert in dit geval dat zij een aanslag opleggen vóór 1 juli. Alleen als de Belastingdienst afwijkt van uw aangifte, kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen over het verschil. Het is dus niet alleen van belang dat u tijdig aangifte doet, maar ook juist.

Uw aangifte ná 1 april ingediend

U betaalt rente als de Belastingdienst de aanslag oplegt ná 1 juli volgend op het belastingjaar. De Belastingdienst garandeert in dit geval namelijk niet dat zij een aanslag opleggen vóór 1 juli. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U kunt dit alsnog (grotendeels) ondervangen door op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen, mits u deze nog niet automatisch ontvangen hebt.
8Kan ik de BTW op mijn oninbare vordering terug krijgen?
De BTW op de factuur die u verstuurd aan uw klant moet u direct aangeven en met de eerstvolgende aangifte betalen. Betaalt uw klant de factuur, om welke reden dan ook, niet of gedeeltelijk? Dan kunt u deze BTW terugvragen. Dat gebeurt door middel van een brief gericht aan de belastingdienst. Desgewenst kunnen wij dat voor u doen.
9Hoe voorkom ik een vergrijpboete?
Een vergrijpboete wordt opgelegd wanneer bewust foutieve of onvolledige gegevens verstrekt worden aan de Belastingdienst. Deze boete bedraagt maximaal 100% van het bedrag dat ten onrechte is ontvangen of niet is betaald. Een vergrijpboete kan voorkomen worden door tijdig een juiste voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan te (laten) vragen.

Particulieren

1Wanneer moet mijn aangifte inkomstenbelasting ingediend zijn?
De aangifte inkomstenbelasting moet in principe vóór 1 april van het volgende jaar ingediend zijn. Voor de aangifte 2015 is dat (eenmalig) verruimd tot 1 mei 2016.

Indien u uw aangifte laat doen door een belastingconsulent, kunt u desgewenst gebruik maken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dit moet aangevraagd zijn vóór 1 april van het volgende jaar.

Mocht u gebruik willen maken van deze uitstelregeling, dan moet de aangifte vóór 1 mei van het jaar daarop ingediend te zijn. De aangifte inkomstenbelasting 2016 bijvoorbeeld moet dan vóór 1 mei 2018 ingediend zijn.

Bij ons kunt u gebruik maken van de uitstelregeling belastingconsulenten. Neem hierover gerust contact met ons op.

Zie ook: Kan ik uitstel krijgen voor mijn aangifte inkomstenbelasting?

2Kan ik uitstel krijgen voor mijn aangifte inkomstenbelasting?
Voor sommigen is het gunstig om gebruik te maken de uitstelregeling. Bij ons kunt u desgewenst gebruik maken voor de uitstelregeling belastingconsulenten.

Het is echter mogelijk dat dit verzoek voor u geweigerd wordt door de Belastingdienst. Zij hanteren hierbij de volgende criteria:

 1. U heeft op tijd aangifte 2014 gedaan. Het uitstel wordt verleend.
 2. U heeft niet of te laat aangifte 2014 gedaan én heeft op tijd aangifte 2013 en 2012 gedaan. Het uitstel wordt verleend.
 3. U heeft niet of te laat aangifte 2014 gedaan én heeft niet of te laat aangifte 2013 en/of 2012 gedaan. Het uitstel wordt niet verleend.
3Mijn aangifte inkomstenbelasting is te laat ingediend, wat nu?
U krijgt altijd eerst een herinnering, als u daar niet op reageert een aanmaning. In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet doen. Als uw aangifte na die termijn bij de belastingdienst binnenkomt, krijgt u een boete.
4Wanneer moet ik belastingrente over inkomstenbelasting betalen?
Uw aangifte vóór 1 april ingediend U betaalt doorgaans geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarover u belastingaangifte doet. De Belastingdienst garandeert in dit geval dat zij een aanslag opleggen vóór 1 juli. Alleen als de Belastingdienst afwijkt van uw aangifte, kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen over het verschil. Het is dus niet alleen van belang dat u tijdig aangifte doet, maar ook juist.

Uw aangifte ná 1 april ingediend

U betaalt rente als de Belastingdienst de aanslag oplegt ná 1 juli volgend op het belastingjaar. De Belastingdienst garandeert in dit geval namelijk niet dat zij een aanslag opleggen vóór 1 juli. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U kunt dit alsnog (grotendeels) ondervangen door op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen, mits u deze nog niet automatisch ontvangen hebt.
5Hoe voorkom ik een vergrijpboete?
Een vergrijpboete wordt opgelegd wanneer bewust foutieve of onvolledige gegevens verstrekt worden aan de Belastingdienst. Deze boete bedraagt maximaal 100% van het bedrag dat ten onrechte is ontvangen of niet is betaald. Een vergrijpboete kan voorkomen worden door tijdig een juiste voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te (laten) vragen.