Inkomstenbelasting

Iedereen die daartoe een uitnodiging ontvangt van de belastingdienst is verplicht tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. De wetten en regels veranderen zeer regelmatig. Een Register Belastingadviseur is te allen tijde op de hoogte van deze ontwikkelingen. Zo voorkomt u problemen met de Belastingdienst, benut u de voordelen volledig. Daarnaast kunt u gebruik maken van het uitstel voor belastingconsulenten.

Omzetbelasting

In principe is iedere ondernemer tevens ondernemer voor de omzetbelasting (btw). Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ook ondernemer voor de btw. De wetgeving over de omzetbelasting is erg complex en specialistisch. Het doen van de juiste aangifte omzetbelasting is geen eenvoudige opgave. Wij zijn als Register Belastingadviseur is te allen tijde op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Vennootschapsbelasting

Elke Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV) moet aangifte vennootschapsbelasting doen. In sommige gevallen geldt dit ook voor verenigingen en stichtingen. Het berekenen van het belastbare bedrag is onderworpen aan veel wetten en regels. De wetten en regels veranderen daarnaast ook zeer regelmatig. Een Register Belastingadviseur is te allen tijde op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Erfbelasting

Als iemand overlijdt, gaat zijn of haar erfenis naar de erfgenamen. De erfgenamen krijgen dan te maken met erfbelasting. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen, maar ook schulden, die een overledene achterlaat. Degene die een aangiftebrief ontvangt van de Belastingdienst, moet aangifte erfbelasting doen. U ontvangt deze brief als de Belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen. Wij kunnen deze aangifte voor u verzorgen.

Loonbelasting

Loonheffingen is een verzamelbegrip voor loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Als werkgever heeft u te maken met de complexe regels op dit gebied, ook als u enig werknemer (DGA) bent van uw Besloten Vennootschap (BV). Een goede salarisadministratie zorgt ervoor dat u zich aan de wetten en regels houdt. Hebt u personeel in dienst of wilt u personeel in dienst gaan nemen? Wij kunnen de salarisadministratie en de benodigde aangiften, waaronder ook de pensioenaangifte, voor u verzorgen.