Een jaarrekening is een weergave van de financiële situatie van een onderneming per balansdatum, uitgedrukt in euro’s. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Aan een jaarrekening ligt de financiële administratie ten grondslag. De jaarrekening moet alle financiële transacties omvatten die toekomen aan de organisatie: kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven.


Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een weergave van de financiële situatie van een onderneming per balansdatum, uitgedrukt in euro’s. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Aan een jaarrekening ligt de financiële administratie ten grondslag. De jaarrekening moet alle financiële transacties omvatten die toekomen aan de organisatie: kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven.

Sturingsinformatie

Uit een jaarrekening kan bruikbare managementinformatie gehaald worden. Zo kunnen met behulp van de jaarrekening diverse kengetallen zoals liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit berekend worden, die een beeld geven van de financiële positie van een onderneming. De kengetallen kunnen op zichzelf beoordeeld worden, maar ook vergeleken worden met de kengetallen van voorgaande boekjaren en/of de kengetallen van branchegenoten. Deze informatie zorg ervoor dat tijdig op veranderingen en ontwikkelingen ingespeeld kunnen worden en de liquiditeit en solvabiliteit zo goed mogelijk te waarborgen. Inspelen op de veranderingen en ontwikkelingen kan resulteren in de conclusie dat er bijvoorbeeld extra omzet nodig is of dat er bezuinigingen moeten plaatsvinden. Aanvullend worden vaak overzichten zoals verloop werkkapitaal en kasstroom gemaakt.

Soorten jaarrekeningen

Het doel van de interne jaarrekening is om de belanghebbenden te ondersteunen bij het nemen van economische beslissingen, waar de fiscale jaarrekening dient om de belastinglast en de fiscale positie te bepalen. De externe jaarrekening dient ter verslaggeving aan aandeelhouders en derden, waaronder de Kamer van Koophandel. Deze fiscale jaarrekening wordt het vaakst opgesteld, omdat de externe jaarrekening opgesteld mag worden op fiscale grondslagen. Dat houdt in dat de fiscale en externe jaarrekening hetzelfde mogen zijn. De belangrijkste reden daarvoor is lastenverlichting, er hoeft namelijk maar één jaarrekening opgesteld te worden.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Als administratiekantoor, bedrijfsadviseur en belastingadviseur zijn wij te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen.
Wij maken graag een afspraak met u op ons kantoor in Berkel en Rodenrijs.

Maak een afspraak   Bereken uw tarief