Jaarrekening

Jaarrekening

Een jaarrekening is een weergave van de financiële situatie van een onderneming per balansdatum, uitgedrukt in euro’s. Het rapport bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. De financiële administratie ligt hieraan ten grondslag. Deze moet alle financiële transacties omvatten die toekomen aan de organisatie: kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven. De jaarcijfers uit het rapport dienen bovendien als grondslag voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Waarom een jaarrekening?

De jaarrekening dient om een overzicht te geven van de financiële situatie van de onderneming. Voor veel ondernemers is dit het moment om de prestaties van dat jaar te evalueren. Tegenwoordig is het mogelijk om met automatisch boekhouden altijd up-to-date te zijn. De jaarrekening is daardoor niet meer het enige moment om te evalueren. Deze dient dan vooral nog als grondslag voor fiscale aangiften. Het gaat dan met name om inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ook kunnen derden een jaarrekening verlangen. Denk bijvoorbeeld aan banken of leningverstrekkers. Sommige ondernemers zijn verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Wie heeft een jaarrekening nodig?

Niet iedere ondernemer heeft een uitgebreid jaarrekeningrapport nodig. Wel moet iedere ondernemer verantwoording kunnen afleggen aan de Belastingdienst. Een (beknopte) jaarrekening is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hoe uitgebreid het rapport moet zijn is afhankelijk van de ondernemingsvorm en de omvang van uw onderneming.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij hebben ruim twintig jaar ervaring als accountant-administratieconsulent (1996-2016, dus nu niet meer actief als zodanig). Daarnaast hebben wij ruim 12 jaar ervaring als Register Belastingadviseur (2007-heden). Met deze ervaring zijn wij deskundig op het gebied van het samenstellen van jaarrekeningen. Voor de meeste van onze klanten is het onderdeel van een compleet pakket aan diensten, waaronder de financiële administratie en de fiscale aangiften. Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek op ons kantoor in Berkel en Rodenrijs, Doetinchem of Nijverdal bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.