Jaarrekening

Een jaarrekening is een weergave van de financiële situatie van een onderneming per balansdatum, uitgedrukt in euro’s. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Aan een jaarrekening ligt de financiële administratie ten grondslag. De jaarrekening moet alle financiële transacties omvatten die toekomen aan de organisatie: kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven. De jaarrekening dient als grondslag voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Waarom een jaarrekening?

De jaarrekening dient om een overzicht te geven van de financiële situatie van de onderneming, ter verantwoording aan de Belastingdienst en ter verantwoording aan externe financiers die een jaarrekening verlangen. Sommige ondernemingen zijn verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Wie heeft een jaarrekening nodig?

Niet iedere ondernemer heeft een jaarrekening nodig. Wel moet iedere ondernemer verantwoording kunnen afleggen aan de Belastingdienst. Een (beknopte) jaarrekening is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hoe uitgebreid het rapport moet zijn is afhankelijk van de ondernemingsvorm en de omvang van uw onderneming.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij zijn met ruim twintig jaar ervaring als accountant-administratieconsulent (1996-2016, dus nu niet meer actief als zodanig) en register belastingadviseur (2007-heden) deskundig op het gebied van het samenstellen van jaarrekeningen. Voor de meeste van onze klanten is het samenstellen van de jaarrekening onderdeel van een compleet pakket aan diensten, waaronder de financiële administratie en de fiscale aangiften. Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek op ons kantoor in Berkel en Rodenrijs, Doetinchem of Nijverdal bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.