Onderneming starten

U denkt erover na of u bent bezig met het starten van een onderneming. Met name in het begin zult u veel vragen hebben, wij staan graag tot uw beschikking voor de beantwoording van deze vragen. Iedere onderneming en iedere ondernemer is anders. De wettelijke verplichtingen variëren per soort onderneming en rechtsvorm. Hieronder vindt u meer informatie over het starten van een onderneming en de zaken waar u tegenaan zult of kunt lopen. Wij kunnen met u meedenken en u adviseren over deze en andere onderwerpen.

Ondernemingsplan

Het is niet verplicht om een ondernemingsplan te maken. Het is vaak wel noodzakelijk als u een financiering nodig heeft. Misschien nog wel belangrijker is het om uw plannen goed en gestructureerd uit te werken. U kunt daardoor voorkomen dat u zaken over het hoofd ziet; een goed ondernemingsplan helpt u ook bij het nemen van beslissingen over investeringen en kan u ook een indicatie geven van de financiële ontwikkelingen. Wij kunnen uw ondernemingsplan voor u beoordelen.

Ondernemingsvorm

In veel gevallen bent u vrij om de ondernemingsvorm te kiezen. De meest gangbare voorbeelden zijn eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) en besloten vennootschap (BV). Elke ondernemingsvorm heeft zijn voor- en nadelen en kent zijn eigen specifieke wettelijke en fiscale verplichtingen. De keuze voor de juiste rechtsvorm is belangrijk. Deze keuze wordt niet uitsluitend op wettelijke en fiscale verplichtingen gebaseerd, maar zeker ook op persoonlijke wensen. Wij kunnen u op dit gebied adviseren.

Financiering

Of u nu start als ondernemer of een onderneming overneemt, u krijgt altijd te maken met met de vraag hoeveel financiering daarvoor nodig is. Bij wie kunt u daarvoor terecht, welke eisen stellen banken aan het verstrekken van een krediet, hoeveel eigen middelen zijn nodig zijn zoal de vragen waar u tegenaan kunt lopen. Wij kunnen hierover met u meedenken.

Verzekeringen

U bent meestal vrij om te kiezen welke verzekeringen u wilt afsluiten. Het is goed om na te denken over de verzekeringen die u al dan niet nodig heeft. Wij beschikken over een netwerk van verzekeringsadviseurs die u hierbij goed van dienst kan zijn. Onze klanten kunnen daarnaast kosteloos gebruik maken van eerstelijns juridische advisering. Wij kunnen hierover met u meedenken.

Personeel

Startende ondernemers beginnen meestal zonder personeel, doch als het goed gaat en de werkzaamheden toenemen kunt u voor de keuze komen te staan of u mensen in dienst wilt nemen. Als u een onderneming overneemt is dat vaak inclusief de medewerkers. Wij kunnen uw salarisadministratie, aangiften loonbelasting en andere fiscale en administratieve werkzaamheden verzorgen. Ook voor advies hierover en de zaken waar u mee te maken krijgt kunt u bij ons terecht.

Administratie

Vrijwel iedere ondernemer is verplicht om voor de omzetbelasting (btw) een administratie bij te houden. De administratie moet namelijk controleerbaar zijn voor de belastingdienst. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Wij verzorgen uw administratie zodanig dat u aan al uw verplichtingen en wensen voldoet. Denk bijvoorbeeld aan: inzicht, digitalisering en automatisering. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u voldoet aan de bewaarplicht, ook als u gestopt bent.

Belastingen

Iedereen die daartoe een uitnodiging ontvangt van de belastingdienst is verplicht tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. Iedere ondernemer moet aangifte inkomstenbelasting doen. De meeste eenmanszaken (ZZP-ers) en vennootschappen onder firma (VOF) hebben recht op extra aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Voor BV’s geldt daarnaast de verplichting om aangifte voor de vennootschapsbelasting te doen. Wij kunnen de benodigde werkzaamheden voor u verzorgen en u adviseren.