Diensten

Onderneming starten

Elke onderneming is anders, de wettelijke verplichtingen variëren per soort onderneming en rechtsvorm. Het is sterk aan te bevelen om hiervan op de hoogte te zijn voordat u uw plannen realiseert. Met name in het begin zult u veel vragen hebben, wij staan graag tot uw beschikking voor de beantwoording van deze vragen.

Financiële administratie

Een actuele financiële administratie bijhouden is voor veel ondernemers een wettelijke verplichting. Automatisering en digitalisering (cloud) maakt het de ondernemer vele malen eenvoudiger en inzichtelijker. Wij zijn bekend met de meeste boekhoudpakketten en ondersteunen bij implementatie en gebruik van het boekhoudpakket dat het beste bij u past.

Belastingen

Als Register Belastingadviseur zijn wij ondernemers, particulieren en starters van dienst op het gebied van omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en erfbelasting. Wij verzorgen fiscale aangiften en voorzien u van belastingadvies. Voor complexe fiscale aangiften maken wij gebruik van een uitgebreid netwerk aan specialisten.

Jaarrekening

Een jaarrekening is een weergave van de financiële situatie van een onderneming per balansdatum, uitgedrukt in euro’s. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. De financiële administratie ligt ten grondslag aan de jaarrekening. De jaarrekening dient als grondslag voor fiscale aangiften.

Salarisadministratie

Als u personeel in loondienst hebt dan moet een salarisadministratie gevoerd worden. Salarisadministratie is ingewikkeld en kent veel valkuilen. Wij kunnen u adviseren en de salarisadministratie verzorgen. Deze bestaat onder meer uit het in- en uitdienstmelden van personeel, het verstrekken van loonstroken en het verzorgen van pensioenaangiften en aangiften loonbelasting.

Juridisch

Wij zijn aangesloten bij DAS voor Financials. Hierdoor kunt u voordelig gebruik maken van de volgende diensten van DAS:
De Juridische adviesdesk
(altijd bellen over juridische vragen of problemen)
DAS Incasso
(onbeperkt indienen van uw onbetaalde facturen)
Korting op de diensten van Flexx