Diensten

Wilt u uw eigen onderneming gaan starten of heeft u dat kortgeleden gedaan? Dat kost met name in het begin veel tijd en energie, maar ook kennis! In het begin zult u veel vragen hebben. Wij weten waar starters tegenaan kunnen lopen en welke vragen er kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de aftrekbaarheid van kosten, de software waarin u uw administratie wilt gaan bijhouden en wat een boekhouder kan betekenen voor u. 

Wij nemen graag de tijd om deze vragen te beantwoorden. Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen wij u al verder op weg helpen. Wij hebben als administratiekantoor en belastingadviseur uitgebreide ervaring bij het ondersteunen van startende ondernemers en helpen u graag!
> Lees verder

Als particulier kunt u te maken krijgen met diverse belastingen. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting en erfbelasting. Als ondernemer wordt dit meestal meer. Belastingwetgeving kan ingewikkeld zijn. Bovendien verandert de wet- en regelgeving regelmatig. Veel particulieren en ondernemers wagen zich er daarom niet aan en schakelen een belastingadviseur in.

Wij kunnen u als belastingadviseur niet alleen helpen met het indienen van uw aangifte, we zorgen er ook voor dat u de aangifte begrijpt. Wij kunnen u helpen met uw aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en loonbelasting.
> Lees verder

Een jaarrekening is een weergave van de financiële situatie van een onderneming. Veel ondernemers hebben deze nodig voor hun fiscale aangiften en om te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening moet voldoen aan diverse wetten en regels. Als administratiekantoor en belastingadviseur zijn wij op de hoogte van deze wetten en regels en kunnen wij deze op de juiste manier voor u verzorgen.
> Lees verder

Bent u ondernemer? Dan zal er een goede administratie moeten worden bijgehouden. Niet alleen voor uw eigen overzicht en inzicht, maar ook voor uw belastingaangiften. Met behulp van innovatieve software hoeft de administratie niet meer ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Integendeel: de administratie hoort u juist te ondersteunen in de bedrijfsvoering.

Wij stemmen de financiële administratie samen met u af op uw wensen. Denk bijvoorbeeld aan de software, de manier van aanleveren en opties, zoals: facturatie, webshop-koppelingen enzovoorts. Wij hebben hier als administratiekantoor en belastingadviseur uitgebreide ervaring mee en helpen u graag bij deze keuzes!
> Lees verder

Als er sprake is van personeel binnen uw onderneming dan kunt u voor advies en loonberekeningen bij ons terecht. Salarisadministratie is ingewikkeld en kent veel valkuilen. Als administratiekantoor en belastingadviseur hebben wij hier ruime ervaring mee. Wij kunnen u adviseren en de salarisadministratie verzorgen. Wij helpen u met het bepalen van de aan te leveren gegevens en wanneer dat moet gebeuren, zodat u de loonstroken correct en tijdig van ons ontvangt. Ook verzorgen wij de aangiften loonheffingen.
> Lees verder