Iedere ondernemer moet aangifte doen voor de omzetbelasting (btw). Als je zonnepanelen hebt en je levert stroom aan de leverancier, dan ben je ook ondernemer voor de btw. De omzetbelasting is één van de meest complexe belastingsoorten. Zo zijn er veel bijzondere regelingen en specifieke wetgeving. Welke regelingen en wetten van toepassing zijn is onder andere afhankelijk van diverse facturen. Voorbeelden zijn de omvang en het type onderneming. Voor de btw moet een goede administratie bijgehouden worden. Als administratiekantoor en belastingadviseur kunnen wij de aangiften omzetbelasting voor u indienen. Gebruikt u of wilt u gebruik gaan maken van automatisch boekhouden? Dan kunt u de aangifte van dag tot dag gemakkelijk inzien.

Wie moet aangifte doen?

Een onderneming moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens wordt beoordeeld of de onderneming belastingplichtig is voor de omzetbelasting. Dat is al snel het geval. De ondernemer ontvangt dan een uitnodiging tot het doen van aangifte omzetbelasting van de Belastingdienst. Iedere ondernemer die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent is in principe belastingplichtig voor de omzetbelasting. Soms heeft een onderneming uitsluitend vrijgestelde omzet. Daarover hoeft geen btw betaald te worden. De ondernemer hoeft dan geen btw-aangifte te doen, tenzij zich een specifieke situatie voordoet. Dan moet een incidentele btw-aangifte ingediend worden.

Wanneer moet aangifte gedaan worden?

Iedere ondernemer ontvangt na inschrijving bij de Kamer van Koophandel een brief van de Belastingdienst. Hierin staat voor welke belastingsoorten aangifte gedaan moet worden en wanneer. De meeste ondernemers beginnen met kwartaalaangifte. De andere mogelijkheden zijn: incidenteel, per maand en per jaar.

Incidenteel

Sommige ondernemers moeten incidenteel aangifte doen voor de omzetbelasting. Het gaat om ondernemers die uitsluitend vrijgestelde goederen of diensten leveren, gebruik maken van de landbouwregeling of ontheffing hebben van de administratieve verplichtingen. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn voor de btw en sommige particulieren kunnen incidenteel btw-aangifte moeten doen. Lees hier meer over de incidentele btw-aangifte.

Maandaangifte

Een ondernemer kan schriftelijk verzoeken om maandaangifte. Dat kan wenselijk zijn als maandelijks btw terug verwacht wordt. Ook kan de Belastingdienst een ondernemer verplichten om maandaangifte te doen. Dat kan gebeuren als: per kwartaal meer dan € 15.000 aan btw betaald moet worden en als de aangifte of betaling een of meerdere keren niet tijdig wordt ontvangen door de Belastingdienst. Een maandaangifte omzetbelasting wordt ingediend en betaald voor het einde van de volgende maand. Bijvoorbeeld: de aangifte over januari moet in februari ingediend en betaald zijn.

Kwartaalaangifte

Een ondernemer moet in eerste instantie kwartaalaangifte doen. Het kan voorkomen dat een ondernemer verplicht wordt om maandaangifte te doen (zie maandaangifte). Hierover ontvangt de belastingplichtige een brief van de Belastingdienst. Een kwartaalaangifte omzetbelasting wordt ingediend en betaald voor het einde van de volgende maand. Bijvoorbeeld: de aangifte over het eerste kwartaal (januari tot en met maart) moet in april ingediend en betaald zijn.

Jaaraangifte

Een ondernemer (niet-rechtspersoon) kan schriftelijk verzoeken om jaaraangifte. De ondernemer moet dan voldoen aan bepaalde voorwaarden, namelijk: het te betalen jaarbedrag aan omzetbelasting is minder dan € 1.883, de ondernemer heeft geen vergunning artikel 23 (bij import buiten EU) en verricht of verwerft minder dan € 10.000 aan intracommunautaire leveringen en diensten. Een jaaraangifte omzetbelasting wordt ingediend en betaald vóór 1 april van het eerstvolgende jaar.