Loonheffingen is een verzamelbegrip voor loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Als werkgever heeft u te maken met de complexe regels op dit gebied, ook als u enig werknemer bent van uw BV. Denk bijvoorbeeld aan de gebruikelijkloonregeling. De aangifte loonheffingen is onderdeel van de salarisadministratie.

Wat is loonbelasting?

Loonheffingen is een verzamelbegrip voor loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Loonbelasting is de belasting die u als werkgever over de lonen van uw werknemers betaalt, zodat hij of zij dit achteraf niet hoeven te doen. Deze loonbelasting wordt ingehouden op het salaris van uw personeel.

U moet loonbelasting betalen over onder meer de volgende beloningen:

 1. Salaris
 2. Vakantiegeld
 3. Overwerkloon
 4. 13e maand
 5. Loon in natura: zoals auto van de zaak.

Als werkgever mag u via de werkkostenregeling wel bepaalde zaken onbelast vergoeden. Zoals: 

 1. Reiskostenvergoeding
 2. Studiekosten
 3. Kerstpakketten
 4. Lunches

Meestal moet de aangifte loonheffing per kalendermaand of per vier weken ingediend worden. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zoals de aangifte voor uw meewerkende kinderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Aangifte loonbelasting kan erg complex zijn, ook als u als DGA de enige werknemer in uw BV bent. Veel voorkomende vragen over salarissen zijn:

Waarmee moet u rekening houden bij het bepalen van belaste en onbelaste vergoedingen?

 • Wat mag u vrij verstrekken aan uw werknemers?
 • Wat zijn bijzondere beloningen?
 • Wat zijn de gevolgen van een auto van de zaak?
 • Hoe zit het met de werkkostenregeling?

Bij het beantwoorden van deze, en nog veel meer vragen, kunnen wij u behulpzaam zijn. Wij zorgen ervoor dat alle aspecten van uw salarisadministratie op de juiste manier aangegeven wordt, zodat u zich aan de wetten en regels houdt.