voorlopige aanslag

De belastingdienst brengt rente in rekening over “te laat” opgelegde aanslagen en vergoedt het soms ook. Hoe werkt dat in de praktijk en hoe kun je onnodige rentebetalingen voorkomen?

Verschuldigde rente

De regeling is behoorlijk ingewikkeld. Deze toelichting blijft beperkt tot de Inkomstenbelasting  en Vennootschapsbelasting met voorbeelden over het belastingjaar 2016.
Hoofdregel is dat de rente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli 2017 tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag (zes weken na dagtekening). Een andere regel is dat de voorlopige aanslag binnen acht weken moet worden opgelegd, een aanslag naar aanleiding van een ingediende aangifte binnen dertien weken

Heeft u geen of een te lage voorlopige aanslag ontvangen en het blijkt dat u belasting bent verschuldigd. Er zijn meerdere situaties denkbaar.

Enkele voorbeelden

  1. U heeft een voorlopige aanslag opgelegd gekregen en die is te laag. Als u voor 24 maart 2017 een verzoek indient om deze aan te passen is dat tijdig en zal geen rente in rekening worden gebracht.
  2. U vraagt om een voorlopige aanslag voor 1 mei 2017. De belastingdienst brengt geen rente in rekening.
  3. U dient de aangifte in voor 1 april 2017. De belastingdienst kan geen rente in rekening brengen.
  4. U dient de aangifte in na 1 april 2017 en de aanslag wordt voor 1 juli 2017 opgelegd. In deze situatie wordt geen rente berekend.
  5. U dient de aangifte in op 20 juni 2017 en de aanslag wordt tijdig opgelegd op 20 augustus 2017 (binnen drie maanden). De rente loopt van 1 juli 2017 tot en met zes weken na 20 augustus 2017.
  6. De aangifte dient u in op 20 juni 2017 en de aanslag wordt niet tijdig opgelegd. De rente wordt berekend over een periode van negentien weken na de indieningsdatum, doch de periode tussen 20 juni 2017 en 1 juli blijft buiten beschouwing.

Rentepercentages
De percentages worden tussentijds aangepast. De meest relevante percentages zijn:

Uiteraard hebben wij hier niet alle voorkomende situaties en uitzonderingen kunnen bespreken. Voor andere wetten en andere soorten rente, zoals invorderings- en revisierente, gelden andere bepalingen.

Tip: laat ons beoordelen of het verstandig is om een (voorlopige) aanslag te laten opleggen of aanpassen!

17 februari 2017

Voorkom verschuldigde belastingrente

De belastingdienst brengt rente in rekening over “te laat” opgelegde aanslagen en vergoedt het soms ook. Hoe werkt dat in de praktijk en hoe kun je […]