grootaandeelhouder

Inleiding

In ons vorige blog hebben we vijf zaken benoemd waar een starter over na heeft moeten denken en tegenaan kan lopen: inkomen, arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, zwangerschap en hypotheek. In dit tweede deel komen drie andere zaken aan de orde. Het doel van dit blog is het bewust maken van starters wat het ondernemerschap met zich mee brengt.

Wat verandert er als je ondernemer bent?

Administratie

Als je ondernemer bent dan moet een administratie worden bijgehouden voor de onderneming. De administratie bestaat uit alle documenten die te maken hebben met de onderneming. De financiële administratie bestaat uit alle financiële transacties, zoals: facturen, bonnen en de bijbehorende geldstromen. Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je financiële administratie. Bovendien is het wettelijk verplicht om een (financiële) administratie bij te houden. De financiële administratie dient tevens ten grondslag voor diverse fiscale aangiften, waaronder: inkomstenbelasting en omzetbelasting. Een boekhouder of belastingadviseur weet wat nodig is om dit op de juiste manier te doen. Hij kan je dit werk uit handen nemen en als je het zelf wilt doen zorgen voor deskundige begeleiding.

Belastingen

De belastingplicht van een ondernemer is anders dan die van een particulier. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in een persoonlijke onderneming en een rechtspersoon.

Persoonlijke onderneming, zoals eenmanszaak en vennootschap onder firma:
Deze ondernemers moeten altijd aangifte doen voor de inkomstenbelasting. De winst is onderdeel van de aangifte en zorgt er dus voor dat de aangifte uitgebreider wordt dan een particuliere aangifte inkomstenbelasting. Voor ondernemers zijn mogelijk aanvullende aftrekposten van toepassing zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Een aftrekpost houdt in dat de winst waarover belasting moet worden betaald (belastbare winst) lager wordt en dus minder belasting hoeft te worden betaald. De financiële administratie ligt ten grondslag aan de aangifte inkomstenbelasting.

Onderneming in de vorm van een rechtspersoon, zoals BV
Hier komen andere vormen van belastingheffing aan de orde.
De winst van een BV wordt aangegeven door middel van de aangifte vennootschapsbelasting. Dat van een persoonlijke onderneming door middel van de aangifte inkomstenbelasting. Bij de BV is de ondernemer (directeur-grootaandeelhouder) in het algemeen in loondienst bij zijn BV. In dat geval moet de vennootschap maandelijks aangifte voor de loonbelasting doen en ook salaris uitbetalen. Als een BV winstreserves uitkeert (dividend) aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) dan moet daarvoor aangifte voor de dividendbelasting gedaan worden. De DGA moet als particulier wel gewoon aangifte inkomstenbelasting doen, waarvan zijn loon onderdeel is.

De meeste ondernemingen en ondernemers moeten aangifte doen voor de omzetbelasting (BTW). Enerzijds moet BTW in rekening gebracht worden bij de klant en afgedragen en anderzijds mag de BTW op inkopen daarvan afgetrokken worden. De aangifte omzetbelasting moet meestal per kwartaal en in sommige gevallen per maand gedaan worden. De belastingregels daarvoor lijken eenvoudig, maar kunnen zeer complex zijn. Zo kennen we de verleggingsregeling en de kleineondernemersregeling. Bovendien verandert de wet op regelmatige basis.

Pensioen

In loondienst wordt je pensioen vaak geregeld door je werkgever die premies voor je afdraagt aan een pensioenfonds. Voor de ondernemer werkt dat anders. Zo kan een ondernemer die een eenmanszaak heeft een oudedagsvoorziening opbouwen. Deze is onder andere afhankelijk van de hoogte van de winst. Voor een ondernemer die directeur (DGA) is van zijn BV zijn er andere mogelijkheden.

Meer informatie

Uit voorgaande blijkt dat starten als zelfstandig ondernemer vele gevolgen heeft. De situatie per persoon is verschillend. Vraag om advies bij een administratiekantoor of belastingadviseur. Voor gericht advies kunt u uiteraard bij ons terecht.

Dit is deel twee van een korte reeks over dit onderwerp. In het volgende deel hebben we het over de valkuilen en misvattingen onder beginnende ondernemers.

24 januari 2019

Starter: bereid je goed voor! (deel 2)

Inleiding In ons vorige blog hebben we vijf zaken benoemd waar een starter over na heeft moeten denken en tegenaan kan lopen: inkomen, arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, zwangerschap […]