branches

Inleiding

In de ruim twintig jaar dat wij bestaan als administratiekantoor en belastingadviseur hebben wij ontzettend veel verschillende ondernemers te maken gehad. Ondernemers van alle leeftijden, met de meest uiteenlopende achtergronden en werkzaam in verschillende branches. Hoe groot of klein hun ambities ook waren, zij zijn allemaal starter geweest.
De meeste starters hebben, voordat zij de definitieve overstap naar het ondernemerschap hebben gezet, een plan bedacht. Hierin hebben zij hun dromen, doelstellingen en ambities op papier gezet. Zij hopen hiermee succesvol te zijn en een bestaan te creëren uit wat zij graag doen.

Het ondernemerschap gaat gepaard met diverse nieuwe vrijheden en beperkingen. Onzekerheid speelt vaak een rol, voor de één (gevoelsmatig) meer dan voor de ander. Dit artikel gaat over de zaken waar iedere starter over na heeft moeten denken en tegenaan kan lopen, vanuit het perspectief van de starter.

Wat verandert er als je ondernemer bent?

Inkomen

Je bent zelf verantwoordelijk voor het inkomen. Je zult dus ook zelf aan klantenwerving moeten doen en de bestaande klanten tevreden moeten houden. Ook zul je er zelf voor moeten zorgen dat je klanten ook daadwerkelijk betalen.
De ondernemer die een eenmanszaak heeft, geniet winst (of verlies) uit onderneming. De ondernemer die zijn onderneming uitoefent in de vorm van een BV is directeur (DGA) daarvan en is in loondienst van deze BV. Hij ontvangt loon en kan daarnaast eventueel dividend laten uitkeren.

Arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt raakt, dan ben je daar niet automatisch voor verzekerd terwijl dat wel zo is als je in loondienst bent. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn vaak duur, maar dat verschilt per persoon. De hoogte van de premie is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het te verzekeren inkomen en het risico op arbeidsongeschiktheid.
Wij vinden het belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Hoewel het iedere ondernemer vrij staat om zo’n verzekering af te sluiten raden wij in het algemeen aan om dat wel te doen.

Aansprakelijkheid

Hoe goed je ook je best doet, er kan altijd iets misgaan. Ook tegen de mogelijke financiële gevolgen daarvan kun je je verzekeren. Dat is één van de eerste adviezen die wij aan starters geven.
Er is een verschil in de gevolgen per rechtsvorm. Een ondernemer die een eenmanszaak heeft is ook in privé (waar mogelijk ook een partner de gevolgen van kan ondervinden) aansprakelijk voor zakelijke schulden. Als de onderneming in de vorm van een BV wordt gedreven, dan is de aansprakelijkheid doorgaans beperkt tot het ondernemingsvermogen.

Zwangerschap

Een zwangerschap kan grotere financiële consequenties hebben dan wanneer je in loondienst bent. Maar ook een zelfstandig ondernemer heeft meestal recht op een uitkering.

Hypotheek

Hypotheekverstrekkers zijn kritischer tegenover ondernemers. Je zult doorgaans jaarrekeningen van meerdere jaren moeten kunnen overleggen. Je inkomen in de periode voordat je ondernemer was is daarvoor niet meer relevant, ook niet als je precies hetzelfde werk doet.

Meer informatie

Uit voorgaande blijkt dat starten als zelfstandig ondernemer vele gevolgen heeft. De situatie per persoon is verschillend. Vraag om advies bij een administratiekantoor of belastingadviseur. Voor gericht advies kunt u uiteraard bij ons terecht.

Dit is deel één van een korte reeks over dit onderwerp. Op andere aspecten, zoals administratieplicht en belastingen, komen wij in het volgende deel terug.

17 januari 2019

Starter: bereid je goed voor! (deel 1)

Inleiding In de ruim twintig jaar dat wij bestaan als administratiekantoor en belastingadviseur hebben wij ontzettend veel verschillende ondernemers te maken gehad. Ondernemers van alle leeftijden, […]