aflossen of sparen

Als het gaat om de aftrek van hypotheekrente zijn er verschillende ontwikkelingen gaande. Enkele voorbeelden:

-Sinds 2001 is de maximale duur van de aftrek beperkt tot 30 jaar
-Vanaf 2013 mogen nieuwe hypotheken niet meer aflossingsvrij zijn
-De aftrek in de hoogste belastingschijf wordt sinds 2014 in stapjes van 0,5% verlaagd.

Langzaam maar zeker wordt er geknaagd aan de mogelijkheden om hypotheekrente onbeperkt en tegen het hoogste tarief af te trekken. Maar er is meer aan de hand.

Eigenwoningforfait

Het percentage van deze bijtelling wordt (vrijwel) elk jaar hoger. Voor woningen in de meest gangbare prijsklasse is dat in kleine stapjes opgelopen van 0,55% in 2011 tot 0,75% in 2016. Alleen de betaalde hypotheekrente die daar bovenuit komt is (onder voorwaarden) aftrekbaar. Het lijkt een futiliteit maar na enkele jaren tikt het toch aardig aan, zie het rekenvoorbeeld.

Rentepercentage

Een positieve tendens is de daling van de hypotheekrente. Dat leidt direct of na renteherziening tot minder lasten en dat is wel zo prettig. Het leidt uiteraard wel tot een lager bedrag van aftrekbare hypotheekrente.

Beide tendensen hebben wel tot gevolg dat een steeds groter deel van de hypotheekrente netto is.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten: woning van € 300.000, hypotheek € 200.000 tegen een rente van 4% (2011 tot en met 2015) en vanaf 2016 2%. Het marginale tarief (de hoogste belastingschijf) is 42%.

201120152016
(A) Eigenwoningforfait1.6502.2502.250
(B) Hypotheekrente8.0008.0004.000
(C) Aftrekbaar (A – B)6.3505.7501.750
(D) Belastingvoordeel (42%)2.6672.415735
(E) Netto hypotheeklast (B – D)5.3335.5853.265
(E) in % van B0.6670.6980.816

Dan is er nog een andere factor. Rente op spaargeld levert nu zeer weinig op. Het roept de vraag op of aflossen van de hypotheek, mits financieel haalbaar, de voorkeur verdient. Het levert in deze tijden meer rendement op dan sparen.

Tip: laat ons berekenen of u beter uw hypotheek (deels) kunt aflossen dan sparen. Hiervoor hebben wij rekenmodellen beschikbaar.

3 november 2016

Hypotheek aflossen of sparen?

Als het gaat om de aftrek van hypotheekrente zijn er verschillende ontwikkelingen gaande. Enkele voorbeelden: -Sinds 2001 is de maximale duur van de aftrek beperkt tot […]