Hypotheek: tikkende tijdbom?

Over hypothecaire leningen bestaan misverstanden die tot de meest uiteenlopende vragen aanleiding kunnen geven. Moet ik mijn huis uit als de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek is verstreken? Als de looptijd is verstreken heb ik dan geen hypothecaire schuld meer?

Dergelijke vragen zijn gelukkig eenvoudig te beantwoorden. Het geeft wel een beeld van de moeilijkheid van de materie. Het is lastiger om uit te leggen dat mensen op langere termijn een financieel probleem kunnen krijgen doordat de periode waarin de hypotheekrente kan worden afgetrokken beperkt is.

Beperkte duur aftrek

Sinds 2001 is de aftrekbaarheid van de hypotheekrente beperkt tot maximaal 30 jaar. Bestaande hypotheekschulden eigenwoning hypotheken werden gerespecteerd. Veel van die bestaande schulden waren aflossingsvrij. Het enige wat gebeurt is dat elke 5 of 10 jaar de rente wordt herzien.

Teruggave is  inkomen. Terecht?

Veel mensen hebben hun leefpatroon afgestemd op aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De maandelijkse voorlopige teruggave wordt als inkomen beschouwd. Wat velen niet (willen) beseffen is dat dat een keer ophoudt. Na 2030 is het voorbij met de mogelijkheid om de hypotheekrente af te trekken van schulden die op 1 januari 2001 bestonden. De gevolgen zijn dan direct merkbaar in de portemonnee. Dat zal pijn doen, de koopkracht kan een flinke knauw krijgen. Dat geldt eens temeer voor degenen die dan afhankelijk zijn van AOW aangevuld met een (karig) pensioen.

De overheid heeft wel ingezien dat mensen hierdoor in de problemen kunnen komen. Vanaf 2013 moeten nieuwe hypothecaire leningen een aflossingsgedeelte bevatten. Maar bestaande aflossingsvrije hypotheken mochten aflossingsvrij blijven. Degenen die nu nog niet hebben afgelost moeten kunnen na 2030 in de problemen komen.

Rekenvoorbeeld (cijfers 2016):

Hypotheek van € 300.000, rente 4%

Waarde woning € 300.000.

Hypotheekrente € 12.000 per jaar. Het eigenwoningforfait is € 2.250. Dit is een maandelijkse aftrekpost van € 812,50. Bij een belastingtarief van 50% (stel) is de teruggave € 406,25 en bij een tarief van 33% € 268,13.

Het vervallen van de teruggave kan pijnlijk uitpakken. Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel en voor je het weet is het 2031.

 Tip: voorkomen is beter dan genezen, begin zo spoedig mogelijk met aflossen, zeker nu de rente laag is.