Gevolgen van een creditcard op uw hypotheek

Een creditcard met de mogelijkheid tot gespreide terugbetaling wordt gezien als een lening. De kaart wordt daarom automatisch opgenomen in het bestand van het Bureau Krediet Registratie. Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om alle bij het BKR geregistreerde kredieten mee te wegen bij de berekening van uw maximale hypotheek.

De berekening van het hypotheekplafond

Om vast te stellen hoeveel u maximaal kunt lenen voor de aankoop van een huis wordt eerst berekend welk bedrag u maximaal kunt aflossen per jaar, uw hypotheeklast. Uw uitgaven voor lopende leningen zijn onderdeel van deze inkomenstoets. Omdat creditcards geen vaste maandelijkse aflossing hebben, hanteren banken 2 procent van het opnamelimiet als verlaging van de hypotheeklast. Zelfs wanneer u met uw Visa-kaart met een opnamelimiet van 2500 euro nog nooit van de optie tot gespreide terugbetaling gebruik hebt gemaakt, zal de bank ervan uitgaan dat u elke maand 50 euro moet aflossen. Vanwege de creditcard zal uw jaarlijkse hypotheeklast dus met 600 euro worden verminderd.

Lees meer: creditcard en hypotheek

De hypotheeklast is het uitgangspunt om te calculeren hoeveel u maximaal kunt lenen. Het bedrag wordt gedeeld door een zogenoemde annuïteit, een vast getal dat aan een bepaalde hypothecaire lening gekoppeld is. Zo heeft een lening met een looptijd van 30 jaar en een rente van 5,5 procent een annuïteit van 0,068134.

Een voorbeeldberekening op basis van een bruto jaarinkomen van 37.000 euro:

Zonder de Visa-kaart: Hypotheeklast is 10.000 euro.
U kunt maximaal 10.000 / 0,068134 = 146.770 euro lenen.

Met de Visa-kaart: Hypotheeklast is 9400 euro (10.000 – 600).
U kunt maximaal 9400 / 0,068134 = 137.963 euro lenen.
Het bezit van de kaart verlaagt uw hypotheekplafond in dit voorbeeld met bijna 9.000 euro.

De BKR-registratie opheffen

Het is altijd mogelijk om bij de uitgever van de creditcard de mogelijkheid tot gespreide terugbetaling op te zeggen. U zult uitgaven met de kaart dan verplicht binnen 30 dagen moeten terugstorten. Uw Visa-kaart wordt hierdoor uit het bestand van het BKR gehaald en niet langer meegewogen bij de vaststelling van uw maximale hypotheek.