Belastingrente ontvangen?

De Belastingdienst kan ook rente vergoeden over door u te ontvangen bedragen. Deze regeling is anders dan die bij de te betalen bedragen wordt gehanteerd. Wat zijn de voorwaarden en hoe werkt dat in de praktijk?

Voorwaarden
Ook deze regeling is behoorlijk ingewikkeld. Deze toelichting blijft beperkt tot de Inkomstenbelasting  en Vennootschapsbelasting met voorbeelden over het belastingjaar 2016.
Hoofdregel is dat de rente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli 2017 tot en met zes weken na dagtekening van de aanslag.
Een andere voorwaarde is dat de voorlopige aanslag binnen acht weken moet worden opgelegd, een aanslag naar aanleiding van een ingediende aangifte binnen dertien weken.

NB: als de inspecteur uit eigen beweging correcties in uw voordeel aanbrengt wordt geen rente vergoed. Heeft de inspecteur correcties in uw nadeel aangebracht en wordt dat na bezwaar gecorrigeerd wordt evenmin rente vergoed; wel kunt u een evenredig deel van de eventueel ten onrechte betaalde belastingrente terugkrijgen.

Krijgt u belasting terug omdat een te hoge voorlopige aanslag is opgelegd of omdat bijvoorbeeld te veel voorheffing (zoals loonheffingen) is ingehouden? Er zijn meerdere situaties denkbaar.

Enkele voorbeelden

  1. U dient voor 1 april 2017 de aangifte over 2016 in en de aanslag wordt voor 1 juli 2017 opgelegd. In deze situatie wordt geen rente vergoed omdat de aanslag voor 1 juli 2017 is opgelegd.
  2. U dient voor 1 april 2017 de aangifte over 2016 in en de aanslag wordt na 1 juli 2017 opgelegd. In deze situatie wordt rente vergoed vanaf 1 juli 2017 tot en met zes weken na dagtekening van de aanslag.
  3. U dient de aangifte in op 1 juni 2017 en de (voorlopige) aanslag wordt op 1 november 2017 opgelegd. Dat is te laat, namelijk later dan dertien weken na indiening van de aangifte.
    Rente wordt vergoed over de periode van 31 augustus 2017 (dertien weken na 1 juni 2017) tot en met 13 december 2017 (zes weken na dagtekening van de aanslag)

Rentepercentages
De percentages worden tussentijds aangepast. De meest relevante percentages zijn:

Uiteraard hebben wij hier niet alle voorkomende situaties en uitzonderingen kunnen bespreken. Voor andere wetten en andere soorten rente, zoals invorderings- en revisierente, gelden andere bepalingen.

Tip: laat ons beoordelen of het verstandig is om een (voorlopige) aanslag / teruggave te laten opleggen of aanpassen!