Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

In 2022 wijzigen enkele belastingmaatregelen. Denk aan de vergoeding voor kosten van thuiswerken en de aanpassingen in de autobijtelling. We gaan in dit artikel in op de belangrijkste wijzigingen voor het MKB. Het artikel bevat aan het einde een link naar het complete overzicht.  

Thuiswerkkosten

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Daarom is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten van € 2 per dag te geven. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over welke dagen de werknemer thuiswerkt en welke dagen op kantoor. Op basis daarvan kan de werkgever een vaste vergoeding geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Wonen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de eigenwoningregeling op drie onderdelen aangepast. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Zo wordt het onder andere in meer gevallen mogelijk om voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek te krijgen.

Aftrekposten

Het tarief voor aftrekposten daalt in 2022 naar 40% (was 43%). Hogere inkomens (hoger dan € 69.398) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten.

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310.

Belasting voor bedrijven

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 245.000 naar € 395.000. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Aanpak belastingontwijking

Bedrijven die belastingplichtig zijn in de vennootschapsbelasting kunnen vanaf 2022 beperkter verliezen verrekenen. Dit was een advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals en hiermee wordt gezorgd dat bedrijven die in Nederland winst maken, hier wel belasting over betalen. Bedrijven mogen vanaf volgend jaar verliezen tot € 1.000.000 van de winst verrekenen en boven dat bedrag mogen verliezen nog maar met 50% van de winst verrekend worden. Hierbij vervalt de tijdslimiet van 6 jaar.

De zogenoemde hybride mismatches worden verder aangepakt. Met hybride mismatches konden bedrijven een betaling in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere land werd belast, of 1 betaling in verschillende landen aftrekken.

Vanaf 2022 wordt ook de earningsstrippingmaatregel aangescherpt. Deze maatregel beperkt bedrijven in de rente die ze mogen aftrekken van de te belasten winst. Dit aftrekpercentage gaat in 2022 van 30% naar 20%.

Autobelastingen

Vanwege de verwachte technologische ontwikkeling van personenauto’s worden de CO2-grenzen en tarieven in de BPM aangescherpt. De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt blijvend gestimuleerd, wat betekent dat de korting op de bijtelling tot 2025 behouden blijft.

Wel wordt de ‘cap’ in de bijtelling  – de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – eerder verlaagd dan was afgesproken in het Klimaatakkoord. Vanaf 1 januari 2022 wordt de geldende korting van 6% op de bijtelling toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. Voor het resterende bedrag boven de cap blijft het normale bijtellingspercentage van 22% gelden. Daarnaast vinden er voor de BPM een aantal wijzigingen plaats, om zo knelpunten bij de import van gebruikte motorrijtuigen op te lossen.

Tip: Wilt u een compleet overzicht van de wijzigingen? U vindt het hier.