BTW bouwkosten woning met zonnepanelen aftrekbaar?

Man en vrouw hebben een woning laten bouwen. Het woonoppervlak van de woning is 176 m2. Op het dak van de woning zijn 7 niet-geïntegreerde zonnepanelen geplaatst. De oppervlakte van de zonnepanelen is circa 11,5 m2. Voor de exploitatie van deze zonnepanelen is een maatschap van de eigenaren BTW-ondernemer. Ze brengen de BTW (€ 74.679) in de bouwkosten van de woning volledig in aftrek. De Belastingdienst staat slechts aftrek toe van de BTW op de aanschaf en de montage van de zonnepanelen. Wie heeft gelijk?

Oordeel rechtbank

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de maatschap recht heeft op aftrek van BTW op basis van de verdeling van de nuttige ruimten van de woning. Het totale oppervlakte van de nuttige ruimtes van de woning bedraagt (176+11,5=) 187,5 m2. Het zakelijk gebruik van de woning is 6,1% (11,5 m2 / 187,5 m2 x 100%). De voor aftrek in aanmerking komende BTW ter zake van de bouw van de woning bedraagt (6,1% van € 74.679 =) € 4.555. Hiertegen is de Belastingdienst in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof.

Hoger beroep: oordeel gerechtshof

Het gerechtshof is van oordeel dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt. Een woning bouwen reikt verder dan hetgeen noodzakelijk is om met zonnepanelen energie op te wekken. Die panelen kunnen bijvoorbeeld ook in een zonnepark worden geplaatst of op al bestaande gebouwen. Niet aannemelijk is dat de kosten van de bouw van de woning op enigerlei wijze rechtstreeks of als algemene kosten zijn verdisconteerd in de prijs die de maatschap ontvangt van de energiemaatschappij voor de levering van elektriciteit.

De plaatsing van zonnepanelen leidt daarom niet tot enig recht op aftrek van BTW op de bouwkosten van de woning. Ook niet een evenredig deel, zoals de rechtbank had bepaald.

Tip: Plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning leidt niet tot aftrek van BTW op (een evenredig deel van de) bouwkosten van de woning. Maar de BTW op de aanschaf en de montage van de zonnepanelen is wel aftrekbaar, als u elektriciteit gaat leveren.